Poissons Lapins - Siganidae

Poisson lapin Argenté - Siganus argenteus

Mer Rouge - Safaga 2000

Maldives - Rangali "Ari Sud" 2013

Poisson Lapin Etoilé - Siganus stellatus

Maldives - The Wail 2012

Mer Rouge - Safaga 2001
Mer Rouge Sud - Shaab Sharm 2008
Mer Rouge Nord - Shaabrukr Gamar 2009

Poisson Lapin Sombre - Siganus luridus


Camouflage nocturne

Mer Rouge Nord - Gotta Abu Ramada 2013
Mer Rouge - Safaga Shaab Claude 2007