- Stigmatochromis

Stigmatochromis  sp. 'pleurospilus ngara'
Ngara - 2001
Type
dia
Photos
ma-0436
Plongée
-
Boites  
A/1
n°Diapos
13
Siaenochromis modestus
Minos reef - Mozambique - 2001

Type
dia
Photos
ma-0437
Plongée
-
Boites  
D/2
n°Diapos
16

- Taenioletrinops

Taenioletrinops furcicauda
Gome rock - 2001
Type
dia
Photos
ma-0438
Plongée
-
Boites  
D/1
n°Diapos
23
Taenioletrinops furcicauda
Minos reef - Mozambique - 2001
Type
dia
Photos
ma-0439
Plongée
-
Boites  
D/2
n°Diapos
21