- Pseudotropheus
Pseudotropheus johannii
Chiofu - 2001
Type
dia
Photos
ma-0209
Plongée
-
Boites  
D/1
n°Diapos
11
Pseudotropheus johannii
Chiofu - 2001
Type
dia
Photos
ma-0210
Plongée
-
Boites  
F/1
n°Diapos
15
Pseudotropheus johannii
Chiofu - 2001
- Femelle
Type
dia
Photos
ma-0211
Plongée
-
Boites  
D/1
n°Diapos
12
Pseudotropheus johannii
Chinuni - Mozambique - 2001
Type
dia
Photos
ma-0212
Plongée
-
Boites  
F/2
n°Diapos
41
Pseudotropheus johannii
Mbamba Island - Likoma - 2001
Type
dia
Photos
ma-0213
Plongée
-
Boites  
E/2
n°Diapos
13

Pseudotropheus perileucos
Otter Island - 2001
Type
dia
Photos
ma-0219
Plongée
-
Boites  
C/1
n°Diapos
3

Pseudotropheus sp. 'acei'
Ngara - 2001
Type
dia
Photos
ma-0393
Plongée
-
Boites  
A/1
n°Diapos
10

Pseudotropheus cyaneus
Chiyamwezi Island - 2001

Type
dia
Photos
ma-0398
Plongée
-
Boites  
E/1
n°Diapos
15
Pseudotropheus cyaneus
Chiyamwezi Island - 2001

Type
dia
Photos
ma-0399
Plongée
-
Boites  
C/2
n°Diapos
13

Pseudotropheus crabro
Chinyanya - Likoma Island - 2001

Type
dia
Photos
ma-0400
Plongée
-
Boites  
B/2
n°Diapos
3
Pseudotropheus crabro
Chiyamwezi Island - 2001

Type
dia
Photos
ma-0401
Plongée
-
Boites  
C/1
n°Diapos
16
Pseudotropheus crabro
Chiofu - 2001


Type
dia
Photos
ma-0402
Plongée
-
Boites  
F/1
n°Diapos
14

Pseudotropheus sp. 'elongatus chitimba'
Chitimba bay large - 2001
Type
dia
Photos
ma-0403
Plongée
-
Boites  
A/2
n°Diapos
12
Pseudotropheus sp. 'elongatus chitimba'
Chitimba bay large - 2001
Type
dia
Photos
ma-0404
Plongée
-
Boites  
A/2
n°Diapos
13
Pseudotropheus sp. 'elongatus mphanga'
Chirwa - 2001
Type
dia
Photos
ma-0406
Plongée
-
Boites  
A/2
n°Diapos
3
Pseudotropheus sp. 'elongatus mphanga'
Katal Island - 2001
Type
dia
Photos
ma-0407
Plongée
-
Boites  
A/1
n°Diapos
39
Pseudotropheus sp. 'elongatus Masimbwe'
Masimbwe Island - Likoma - 2001
Type
dia
Photos
ma-0410
Plongée
-
Boites  
B/2
n°Diapos
9
Pseudotropheus sp. 'elongatus Masimbwe'
Masimbwe Island - Likoma - 2001
Type
dia
Photos
ma-0411
Plongée
-
Boites  
E/2
n°Diapos
3

Pseudotropheus sp. 'elongatus ornatus'
Ndumbi rocks - Likoma - 2001
Type
dia
Photos
ma-0413
Plongée
-
Boites  
E/2
n°Diapos
6
Pseudotropheus sp. 'elongatus ornatus'
Ndumbi rocks - Likoma - 2001
Type
dia
Photos
ma-0414
Plongée
-
Boites  
B/2
n°Diapos
29
Pseudotropheus sp. 'elongatus ornatus'
Ndumbi rocks - Likoma - 2001

- Femelle
Type
dia
Photos
ma-0415
Plongée
-
Boites  
B/2
n°Diapos
30

Pseudotropheus sp. 'elongatus mumbo'
Mumbo Island - 2001

Type
dia
Photos
ma-0412
Plongée
-
Boites  
E/2
n°Diapos
37
Pseudotropheus sp. 'elongatus taiwan'
Taiwan reef - 2001
Type
dia
Photos
ma-0416
Plongée
-
Boites  
B/2
n°Diapos
46

Pseudotropheus sp. 'elongatus slab'
Thumbi ouest sud - 2001

Type
dia
Photos
ma-0417
Plongée
-
Boites  
C/1
n°Diapos
15
Pseudotropheus sp. 'elongatus slab'
Thumbi ouest sud - 2001
Type
dia
Photos
ma-0418
Plongée
-
Boites  
C/1
n°Diapos
16

Pseudotropheus sp. 'elongatus aggressive'
Zimbawe rock - 2001
Type
dia
Photos
ma-0419
Plongée
-
Boites  
C/1
n°Diapos
41

Pseudotropheus Heteropictus
Chizumulu Island - 2001
Type
dia
Photos
ma-0420
Plongée
-
Boites  
F2
n°Diapos
32

Pseudotropheus sp. 'polit'
Lion's cove - 2001
Type
dia
Photos
ma-0424
Plongée
-
Boites  
B/1
n°Diapos
8
Pseudotropheus sp. 'polit'
Lion's cove - 2001
Type
dia
Photos
ma-0425
Plongée
-
Boites  
B/1
n°Diapos
9

Pseudotropheus saulosi
Taiwan reef - 2001
Type
dia
Photos
ma-0427
Plongée
-
Boites  
E/2
n°Diapos
18