- Nimbochromis

Nimbochromis linni
Charo Island - 2001
Type
dia
Photos
ma-0309
Plongée
-
Boites  
A/2
n°Diapos
29
Nimbochromis linni
Minos reef - Mozambique - 2001
Type
dia
Photos
ma-0310
Plongée
-
Boites  
D/2
n°Diapos
23
Nimbochromis linni
Maleri Island - 2001
Type
dia
Photos
ma-0311
Plongée
-
Boites  
F/1
n°Diapos
4

Nimbochromis livingstonii
Mbanba Likoma Island - 2001
en chasse

Type
dia
Photos
ma-0313
Plongée
-
Boites  
B/1
n°Diapos
32
Nimbochromis livingstonii
Cobué Mozambique - 2001

- Femelle
Type
dia
Photos
ma-0314
Plongée
-
Boites  
B/2
n°Diapos
23
Nimbochromis livingstonii
Chiofu - 2001

- Femelle avec alevins
Type
dia
Photos
ma-0315
Plongée
-
Boites  
D/1
n°Diapos
20

Nimbochromis polystigma
Thumbi ouest nord - 2001
Type
dia
Photos
ma-0316
Plongée
-
Boites  
C/1
n°Diapos
26

Nimbochromis polystigma
Thumbi ouest nord - 2001
- Femelle

Type
dia
Photos
ma-0317
Plongée
-
Boites  
C/1
n°Diapos
27
Nimbochromis polystigma
Masimbwe Likoma - 2001

Type
dia
Photos
ma-0318
Plongée
-
Boites  
E/2
n°Diapos
2
Nimbochromis polystigma
Minos reef Mozamb - 2001

- Femelle

Type
dia
Photos
ma-0319
Plongée
-
Boites  
F/1
n°Diapos
43