- Docimodus

Docimodus evelynae
Nakatenga Island - 2001

Type
dia
Photos
ma-0140
Plongée
-
Boites  
C/2
n°Diapos
34

- Exocochromis

Exocochromis anagenys
Chiloelo Mozambique - 2001

Type
dia
Photos
ma-0142
Plongée
-
Boites  
D/1
n°Diapos
43
Exocochromis anagenys
Chiloelo Mozambique - 2001

Type
dia
Photos
ma-0143
Plongée
-
Boites  
F/1
n°Diapos
28