- Cynotilapia
Cynotilapia 'ruarwe'
Ruarwe - 2001

Type
dia
Photos
ma-0111
Plongée
-
Boites  
A/2
n°Diapos
31
Cynotilapia 'charo'
Charo Island - 2001
Type
dia
Photos
ma-0394
Plongée
-
Boites  
A/2
n°Diapos
26
Cynotilapia 'cobué'
Cobué - Mozambique - 2001

Type
dia
Photos
ma-0113
Plongée
-
Boites  
B/2
n°Diapos
17

Cynotilapia
'cobué'
Cobué - Mozambique - 2001
Type
dia
Photos
ma-0114
Plongée
-
Boites  
B/2
n°Diapos
18
Cynotilapia 'cobué'
Cobué - Mozambique - 2001
Type
dia
Photos
ma-0115
Plongée
-
Boites  
E/2
n°Diapos
4
Cynotilapia 'ndumbi'
Likoma Island - Ndumbi rocks - 2001
Type
dia
Photos
ma-0123
Plongée
-
Boites  
B/2
n°Diapos
28
Cynotilapia 'ndumbi'
Likoma Island - Ndumbi rocks - 2001
Type
dia
Photos
ma-0124
Plongée
-
Boites  
E/2
n°Diapos
8

Cynotilapia sp. "lion"
Lion's cove - 2001
Type
dia
Photos
ma-0118
Plongée
-
Boites  
B/1
n°Diapos
12
Cynotilapia sp. "lion"
Lion's cove - 2001
Type
dia
Photos
ma-0119
Plongée
-
Boites  
B/1
n°Diapos
13

Cynotilapia "maingano"
Likoma Island - Maingano - 2001
Type
dia
Photos
ma-0121
Plongée
-
Boites  
B/1
n°Diapos
49

Cynotilapia "mbuzi"
Likoma Island - Mbuzi - 2001
Type
dia
Photos
ma-0122
Plongée
-
Boites  
B/1
n°Diapos
36
Cynotilapia sp. "nkata bay"
Nkata bay - 2001
Type
dia
Photos
ma-0125
Plongée
-
Boites  
B/1
n°Diapos
16
Cynotilapia sp. "Chiofu"
Chiofu - 2001
Type
dia
Photos
ma-0116
Plongée
-
Boites  
D/1
n°Diapos
15
Cynotilapia sp. 'mbamba'
Likoma Island - Mbamba - 2001
Type
dia
Photos
ma-0130
Plongée
-
Boites  
F/2
n°Diapos
40

Cynotilapia sp 'chiyamwezi'
Chiyamwezi Island - 2001

Type
dia
Photos
ma-0274
Plongée
-
Boites  
C/2
n°Diapos
10

Cynotilapia aurifirons
Katal Island - 2001
Type
dia
Photos
ma-0290
Plongée
-
Boites  
A/1
n°Diapos
38
Cynotilapia aurifirons
Chewere - 2001

Type
dia
Photos
ma-0112
Plongée
-
Boites  
A/1
n°Diapos
18
Cynotilapia aurifirons
Chitande island - 2001
Type
dia
Photos
ma-0127
Plongée
-
Boites  
E/1
n°Diapos
26
Cynotilapia aurifrons
Mara rock - 2001
Type
dia
Photos
ma-0120
Plongée
-
Boites  
F/2
n°Diapos
29
Cynotilapia aurifrons
Chitande island  - 2001
Type
dia
Photos
ma-0128
Plongée
-
Boites  
A/1
n°Diapos
34

Cynotilapia sp. 'aurifrons'
Ruarwe - 2001

Type
dia
Photos
ma-0129
Plongée
-
Boites  
A/2
n°Diapos
32