- Corematodus

Corematodus taeniatus
Chiofu - 2001
Type
dia
Photos
ma-0103
Plongée
-
Boites  
F/2
n°Diapos
37
Corematodus taeniatus
Cobué - Mozambique - 2001
Type
dia
Photos
ma-0104
Plongée
-
Boites  
F/2
n°Diapos
38

- Trematocranus

Trematocranus placodon
Chiloelo Mozambique - 2001

Type
dia
Photos
ma-0442
Plongée
-
Boites  
D/1
n°Diapos
39
Trematocranus placodon
Chiloelo Mozambique - 2001
- Femelle
Type
dia
Photos
ma-0443
Plongée
-
Boites  
D/1
n°Diapos
40