Pigeons et Tourterelles


Colombar waalia - Treron waalia

Ethiopie - Lac Langano 2017

Pigeon roussard - Columba guinea
Tourterelle à poitrine rose - Streptopelia lugens

Ethiopie - Lac Langano 2017

Ethiopie - Debre Libanos 2017

Tourtelette émeraudine - Turtur chalcospilos

Tanzanie - Selous 2018

Tourterelle à collier - Streptopelia semitorquata

Tanzanie - Selous 2018

Ethiopie - Lac Langano 2017
Ethiopie - Debre Libanos 2017

Tourterelle pleureuse - Streptopelia decipiens

Kenya - Amboseli 2015
Kenya - Amboseli 2015